area_41  Om grundejerforeningen
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægter
    Bygnings- og haveregler
    Inspiration til nyt tag
 Om antennelauget
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægten
    Fejlmelding
    Nyheder
     Kontakt bestyrelsen      Kontakt bestyrelsen
 Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Antennelauget Vedtagelse af ny vedtægt
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Antennelauget
tirsdag den 14. juni kl. 19:30 på legepladsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag til ændring af vedtægten for Antennelauget.
3. Eventuelt.

Baggrund:
Antennelaugets nu gældende vedtægt indeholder ingen bestemmelser om ændring af vedtægten. Derfor handler Antennelauget i henhold til Grundejerforeningens vedtægt § 11: “Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring i foreningens love eller forening med anden forening eller selskab, fordres dog, at mindst 3/4 af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 3/4 af de mødte stemmer derfor".

På den ordinære generalforsamling 17. maj 2016 stemte alle 14 fremmødte medlemmer af Antennelauget for forslaget til ændring af vedtægten. Vedtagelse på den ordinære generalforsamling krævede imidlertid, at 75 % af Antennelaugets 64 medlemmer, svarende til 48 medlemmer, stemte for. Forslaget fremsættes derfor for denne efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kræver, at 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Der må stemmes ved fuldmagt, men hvert fremmødt medlem må kun medbringe en fuldmagt.

Forslag til ny vedtægt for Antennelauget vedlægges.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
21-05-2016 - 15-06-2016 - Leif Thorsby
Arbejdsdagen 1.5.2016 Tak for hjælpen
Bestyrelsen vil gerne takke for et flot fremmøde og for et godt arbejde til arbejdsdagen
Vi er imponeret over det store fremmøde på 30-40 grundejere som ønskede at være med i
fællesskabet om at forskønne vores område og deltage i den velfortjente frokost.

Billed 1 Billed 1

Billed 2 Billed 2

01-05-2016 - 01-06-2016 - Carsten hvidberg
Antennelaug og forpligtigelse YouSee aftale og lovforslag
Et lovforslag er fremsat af regeringen til ikrafttræden 01.07.2016, som handler om den enkeltes ret til stå udenfor f.eks. foreninger som Antennelauget.

Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger

YouSee skriver til os:
Loven betyder helt konkret, at de enkelte beboere i bolig-, andels- og ejerforeninger kan træde ud af aftalen om valg af tv-leverandør, når bindingsperiode og opsigelsesvarsel på foreningens kontrakt hos os udløber, samt når bindingsperiode og opsigelsesvarsel for den enkelte beboer også udløber.

Antennelaugets aftale forpligter Antennelauget for en 5 års periode, men ikke det enkelte medlem. Derfor gælder Antennelaugets udmeldelsesvilkår.

Selvfølgelig er der klausuler, der gør det muligt for YouSee og Antennelauget, at ændre aftalen, hvis medlemsgrundlaget ændres drastisk.
11-03-2016 - 31-07-2016 - Leif Thorsby
til sidens top    |    WebMaster