area_41  Om grundejerforeningen
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægter
    Bygnings- og haveregler
    Servitutter
    Inspiration til renovation
 Om antennelauget
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægt
    Fejlmelding
    Nyheder
     Kontakt bestyrelsen      Kontakt bestyrelsen
 Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Arbejdsdag søndag den 7. maj 2017 Arbejdsdag: søndag den 7. maj kl 10.00
Som sædvanligt afholdes arbejdsdagen 1. søndag i maj.

Kom og mød jeres naboer og giv en hånd med til holde vores område pænt.

Vi mødes på legepladsen kl. 10, hvor arbejdsopgaverne fordeles.
Vi spiser sammen ca. kl. 13.
.
26-03-2017 - 08-05-2017 - carsten hvidberg
Indkaldelse til Generalforsamling Generalforsamling torsdag 18. maj 2017 kl. 19.00
INDKALDELSE:
Hermed indkaldes du/I til generalforsamling i "Grundejerforeningen Åbjergvejens Rækkehuse"
som afholdes på Damstien nr 25. (i højskoleforeningens lokaler)

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen ved den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 18. april 2017.

Spørgsmål kan rettes til formand Flemming Nielsen, tlf. 40580258,
mail: flemming@nielsen-baillie.dk
.
26-03-2017 - 18-05-2017 - carsten hvidberg
Suspendering af bygnings- og haveregler Suspendering af bygnings- og haveregler
I forbindelse med en klagesag/nabotvist om opførsel af en pergola er sagen ikke afsluttet.
(omtalt i menupunkt "Generalforsamling 2016 - beretning/referater)
Derfor har bestyrelsen set os nødsaget til at SUSPENDERE regelsættet indtil næste generalforsamling.
Spørgsmål herom kan rettes til formand Flemming Nielsen.
17-01-2017 - 18-05-2017 - Flemming Nielsen
til sidens top    |    WebMaster