area_41  Om grundejerforeningen
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægter
    Bygnings- og haveregler
    Servitutter
    Inspiration til renovation
 Om antennelauget
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægt
    Fejlmelding
    Nyheder
     Kontakt bestyrelsen      Kontakt bestyrelsen
 Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Generalforsamling tirsdag 15. maj 2018 kl. 19.00 Indkaldelse til generalforsamling 15. maj 2018
Hermed indkaldes du/I til generalforsamling i "Grundejerforeningen
Åbjergvejens Rækkehuse" som afholdes på Damstien nr 25. (i højskolens lokaler)

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen ved den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 19. april 2018.

Dagsorden incl. 5 bilag er udsendt pr. mail den 7. maj.

Spørgsmål kan rettes til formand Flemming Nielsen,
tlf. 40580258, mail: flemming@nielsen-baillie.dk
.
15-01-2018 - 15-06-2018 - carsten hvidberg
Belysning på stierne imellem Dysseager og åbjergve Info om Belysning
På generalforsamlingen orienterede bestyrelsen at kommunen arbejder på udskiftning/etablering af lamperne på de 2 stier. Ved fornyet henvendelse i primo okt har vi fået følgende svar fra kommunen:
"Tak for din tilbagemelding. Jeg beklager den lange svartid.
Der er desværre ikke kommet nyt i sagen, så derfor trækker udskiftningen ud. Jeg kan
desværre heller ikke på nuværende tidspunkt give dig en tidshorisont på udskiftningen endnu,
men vi arbejder på sagen."

Opdatering 12.12.2017:
Vi har fået mail fra kommunen om at man forventer nedgravning af kabler til belysning i foråret 2018.

Pbv
Carsten Hvidberg
12-12-2017 - 01-06-2018 - Carsten hvidberg
til sidens top    |    WebMaster