area_41  Om grundejerforeningen
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægter
    Bygnings- og haveregler
    Servitutter
    Inspiration til renovation
 Om antennelauget
    Bestyrelsen
    Generalforsamling - beretning/referater
    Generalforsamling - regnskab
    Vedtægt
    Fejlmelding
    Nyheder
     Kontakt bestyrelsen      Kontakt bestyrelsen
 Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Nyt bestyrelsesmedlem Nyt bestyrelsesmedlem
Signe Schlegel, Langkærvej 13B indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.
Signe har været suppleant i nogle år og overtager den ledige plads i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
11-06-2017 - 01-07-2017 - carsten hvidberg
Preben Larsen udtræder af bestyrelsen Preben Larsen udtræder af bestyrelsen
Preben skriver:

"Efter moden overvejelse må jeg desværre meddele at jeg med øjeblikkelig
virkning har besluttet at trække mig fra bestyrelsen i Åbjergvejens
Grundejerforening. Det er et øget arbejdspres samt karakteren af de forventninger, vi stilles
overfor som bestyrelse. Jeg har stadig mange arbejdsopgaver i mit arbejdsliv, og jeg tror ikke, at det
er foreneligt med de forventninger der stilles.
Det er vigtigt at pointere, at jeg har været meget, meget glad for samarbejdet
med alle bestyrelsesmedlemmer."

Bestyrelsen takker Preben for en kæmpe indsats i grundejerforeningens tjeneste i over 25 år.

Formanden er nu i færd med at indkalde en suppleant.
06-06-2017 - 01-07-2017 - carsten hvidberg
til sidens top    |    WebMaster